Dekvloeren

Een Strack Dekvloer leggen we als hechtende of niet-hechtende dekvloer (bij scheurgevoelige ondergronden of vloerverwarming kiezen we voor een vloer die is gescheiden van de draagvloer). Geluids- of warmte-isolatie vraagt ook een zwevende Strack dekvloer die niet is verbonden met draagvloeren, muren, tussendorpels of plinten.

Zandcement

De Strack Dekvloeren van zandcement (zand, cement en water) zijn ideaal om installaties voor water, (vloer)verwarming en elektra weg te werken.

Deze vloeren voor woningen, scholen en kantoren of bedrijfsgebouwen en garages kennen verschillende zogenaamde druksterktes en buig/treksterktes – waarmee we de hardheid van de vloer uitdrukken. Deze sterktes bereiken we door de juiste mengverhouding van zand, cement en water, en de dikte van het aanbrengen natuurlijk.
Het mengen gebeurt met onze veertien volautomatische mortelinstallaties.

Onze marktonderscheidende, flexibele werkwijze heeft voordelen. De vrachtauto neemt zelf zand en cement mee, waardoor klanten niet langer afhankelijk zijn van derden. Ook is er geen overlast meer door opslag van zand of materialen. Nodig is een goede wateraansluiting en voldoende parkeerplaats. De mortel is daarbij van een constante, hoge kwaliteit en kan snel worden verwerkt. Ook bij grote projecten. En altijd tegen scherpe prijzen.

favicon 32

Anhydriet

De Strack Anhydrietvloer wordt niet zoals bij Strack Zandcementvloeren gesmeerd maar gevloeid.

Een anhydrietvloer scheurt minder snel en heeft een andere samenstelling als zandcement: gips, zand en water. Dit geeft een hogere buig/ treksterkte. Omdat anhydriet tijdens het storten vrij vloeibaar is, kunnen grote oppervlakken in een keer van deze dekvloer worden voorzien. Oneffenheden worden makkelijk ingevuld en er is weinig krimp. Ook de grondstoffen voor anhydrietvloeren worden vervoerd en gemengd in mobiele Strack installaties.

favicon 32
Vrachtwagen strack betonvloeren